Kozí mléko

Kozí mléko má mnohé vlastnosti, které jsou prospěšné lidskému zdraví. V první řadě se využívá jeho antialergického účinku. Mnoho dětí, ale i mladých a dospělých lidí dnes trpí nejrůznějšími chorobami alergické a autoimunitní povahy, ekzémy a atopiemi. U těchto osob je pití kozího mléka často cestou ke zlepšení stavu či uzdravení. Koza je zvíře s unikátním a velmi složitým imunitním systémem. Její odpověď na choroby je jiná než u ostatních hospodářských zvířat. Podrobná znalost o fungování imunitního systému nám chybí a také mechanismus léčivého účinku kozího mléka je nejasný. Koza a žralok jsou například jediné známé živočišné druhy, u kterých se vůbec nevyskytují onkologická onemocnění. Tato zvířata dokážou svým imunitním systémem identifikovat všechny mutované buňky a v samém začátku rakovinu zlikvidovat. Toto je fascinující skutečnost a opět neznáme mechanismy, kterými to jejich imunitní systém dokáže. Předpokládá se, že také kozí mléko je pro onkologické pacienty velmi prospěšné a někteří pacienti to potvrzují. Vzhledem ke komplexnosti současných postupů v onkologické léčbě u lidí lze však velmi těžko získat relevantní tvrdá data o tomto účinku.

Na druhé straně však zde existují rizika. Pokud chceme ze zdravotních důvodů užívat čerstvé nepasterizované kozí mléko, vystavujeme se riziku přenosu některých onemocnění z kozy mlékem na člověka. Nejvýznamnější je riziko klíšťových chorob. Při pasení koz na loukách mohou být kozy napadeny klíšťaty. Ta mohou nakazit kozu Lymskou boreliózou nebo klíšťovou encefalitidou. Původci obou onemocnění se pak vylučují mlékem a při pití syrového mléka mohou infikovat člověka. Epizody takových případů se každoročně vyskytují a nejsou zcela výjimečné. V našem systému chovu je riziko napadení kozy klíštětem eliminováno prakticky na nulu, protože naše zvířata nejsou chována v pastevním režimu. Ve Francii existuje obrovská tradice produkce kozích sýrů z nepasterizovaného mléka. A proto Francouzi kozy nikdy nepasou, ale chovají je zásadně indoor.

Další riziko představuje Mycobacterium avium ssp. Paratuberculosis. Tato bakterie způsobuje Paratuberkulózu přežvýkavců. Vyskytuje se běžně v chovech krav, koz a u volně žijící srnčí zvěře. Je to velmi plíživé onemocnění provázené chřadnutím a průjmy. U nemocných zvířat se Mycobacteria vylučují mlékem. U lidí jsou dávána do souvislosti se vznikem Crohnovy choroby. Toto je neléčitelné onemocnění střev nejasné etiologie. V současné době neexistuje povinnost chovatelů koz vyšetřovat zvířata na paratuberkulózu. My ji však považujeme za absolutně limitující nákazu, se kterou nelze vysokoprodukční farmu efektivně provozovat. U importu našich zvířat jsme volili chovy prosté paratuberkulózy a budeme pravidelně, každoročně na vlastní náklady provádět vyšetřování našich zvířat na paratuberkulózu. Ručíme tak za nezávadnost našeho mléka v tomto ohledu.

Třetí okruh představují bakteriální kontaminanty mléka spojené s hygienou dojení, uchovávání a zpracování mléka. Jedná se zejména o nejrůznější bakterie koliformní povahy, koky, ale také Listerie, Leptospiry nebo Legionelly. Tyto mikroorganismy jsou nejčastějším terčem pasterizace – tedy tepelného ošetření mléka. Jejich přítomnost zkracuje trvanlivost, způsobuje kažení výrobků a představuje zdravotní riziko pro konzumenta. Zejména u malých dětí může být obyčejný průjem velmi závažnou zdravotní komplikací. Hygiena získávání mléka stojí na několika pilířích. Zaprvé je to stájová hygiena a čistota samotných zvířat. U nás je stlaní prováděno denně, zvířata a jejich vemena jsou hezky čistá a suchá. Druhým krokem je proces dojení. Na naší farmě byla instalována naprosto nová dojírna pro kozy BouMatic 2x24 side by side rapid exit. Firma BouMatic je technologickým lídrem ve výrobě dojíren pro kozy. Po akvizici firmy Gascoigne-Melotte, která byla největším specialistou na kozí dojírny je nyní BouMatic jasná jednička. Naše dojírna je technologií s automatickým systémem sanitace, proplachů, s klouzavou regulací podtlaku a automatickým stahováním dojicích strojů. Zajišťuje perfektní úroveň kvality a hygieny získávání mléka s minimální koliformní kontaminací. Následuje chlazení mléka, jeho skladování a dodržování teplotního řetězce. Pro zastavení pomnožování mikroorganismů je nutné mléko ihned šokově zchladit a dále při jakékoliv manipulaci nedopustit jeho ohřátí. Z naší dojírny je čtyřmetrovým mléčným potrubím mléko dopraveno v uzavřeném systému ihned do chladicích tanků. Jsme vybaveni dvěma tanky na 5000 a 2500 litrů mléka. Tato naddimenzovaná kapacita zajišťuje okamžité zchlazení mléka na 4 °C. Následně se opět uzavřeným systémem mléko čerpá do profesionálních cisteren, které přepravují mléko ke zpracovatelům. Mléko se takto vůbec nedostane do kontaktu s vnějším prostředím a automatizované sanitace zařízení zajišťují špičkovou hygienu.