Kozí Farma Krmelín

Vítejte na stránkách Kozí farmy Krmelín. Jedná se o farmu založenou v roce 2014 přímým importem 300ks mladých koz Sánského plemene z Francie. Zvířata tvoří vyrovnanou kolekci stejně starých jedinců, špičkového původu a plemenných hodnot. Na tomto základním stádě bude dále prováděna intenzivní šlechtitelská práce spojená s importem nejlepší genetiky z celého světa. Klademe si za cíl získat první pozici v užitkovosti Sánských koz v České republice za současného udržení příznivých hospodářských výsledků.

Kozí farma Krmelín je rodinná farma provozovaná MVDr. Michaelou Hlubkovou a MVDr. Lukášem Hlubkem. Tento projekt je součástí skupiny veterinar.eu, kterou dnes tvoří čtyři firmy s osmi podnikatelskými činnostmi. Více o naší firemní struktuře najdete na stránkách www.veterinar.eu.

Filosofie chovu je postavena na dosahování velmi vysoké mléčné užitkovosti, což je možné pouze při absolutním zdraví stáda, dokonale vyladěné výživě a moderní technologii ustájení zvířat. Pouze zdravé a spokojené zvíře nám poskytne vysokou užitkovost. Pohodě zvířat je u nás podřízeno vše. Zároveň platí, že kvalita samotného produktu, mléka, je přímo závislá na zdraví a kondici zvířete, jež ho vytváří.

Technologie chovu je postavena na francouzské a holandské strategii chovu mléčných koz. Jedná se výhradně o indoorové chovy, s celoročně stabilizovanou krmnou dávkou a celoroční produkcí mléka. Jako první u nás budeme produkovat mléko celoročně, bez výkyvů ve složení a kvalitě. Taková produkce umožňuje seriózně a celoročně zásobovat naše odběratele standardním mlékem.

Naše mléko je dále zpracováváno několika profesionálními mlékárnami, mezi které jsme rozdělili portfolio naší produkce dle jejich specializace. Zároveň Vám nabízíme prodej čerstvého mléka ze dvora přímo na farmě. Velmi si zakládáme na tom, že výrobky z kozího mléka s logem Kozí farmy Krmelín pro vás budou garancí nejvyšší jakosti. Abychom využili zdraví prospěšný potenciál kozího mléka, musí být kladen obrovský důraz na technologickou kvalitu zpracování mléka a úroveň hygieny výroby. Toho nelze dosahovat v domácích podmínkách při kompromisní kolísavé malovýrobě.